FAQ

Få svar på dine spørgsmål omkring Kolding Half

Dansk

English

Vi tilbyder at passe på din bagage, mens du er ude at løbe fra kl. 10.00-16. Bagagen indleveres i start- om målområdet og er gratis. Vi holder opsyn med bagagen under hele løbet, men det er stadig på eget ansvar. Vi foreslår at flest mulige opbevarer deres bagage i bilen. 

Uafhentet bagage kan afhentes i Pyramiden (Birkemose Allé 37, 6000 Kolding) tirsdag d. 16. maj samt onsdag d. 17. maj fra kl. 10-12. Herefter giver vi indholdet til genbrug.

Få meter fra start- og målområdet kan du finde en lille streetfoodudstilling med masser af lækkert mad. Dertil kan du også besøge vores hovedsponsors, Easyfoods foodtruck og slubre lækkert bagværk i dig. 

Når du passerer mål vil der også være lidt til ganen i vores goodiebag. 

………….

A few meters from the starting and finishing area, you can find a small street food exhibition with plenty of delicious food. Additionally, you can also visit our main sponsor, Easyfoods food truck, and indulge in some tasty baked goods.

When you pass the finish line, there will also be a little something for your taste buds in our goodie bag.

Der vil i start og mål samt på ruten være et medicalteam klar til at hjælpe dig, hvis du kommer i problemer. Se efter skiltet “Samarit”.

…………….

In the starting and finishing areas as well as along the route, there will be a medical team ready to assist you if you encounter any problems. Look for the sign “Samarit”.

Når du passerer målstregen får du efter 20-30 meter din medalje om halsen, og det er vigtigt, du bliver ved med at gå fremad, så der ikke skabes en flaskehals for de andre deltagere. Ca. 30-50 meter vil du få udleveret din goodiebag med vand, snacks og goodies fra vores sponsorerer. 

…………….

When you pass the finish line, you will receive your medal around 20-30 meters ahead, and it is important that you keep moving forward so as not to create a bottleneck for other participants. About 30-50 meters ahead, you will be given your goodie bag containing water, snacks, and goodies from our sponsors.

Her følger en beskrivelse af placering i startgrupper med tider og farver. 

Eliteløbere – farver oplyses senere

1:28-1:35 – farver oplyses senere

1:35-1:50 – farver oplyses senere

1:50-2:15 – farver oplyses senere

2:15-3.00 – farver oplyses senere 

Vi kører en rullende start, så når startskuddet lyder bevæger alle sig over startstregen lidt efter lidt. Der kan gå adskillige minutter før alle deltagere har krydset startstregen, men tiden starter først, når stregen er krydset.

…………..

Here is a description of placement in starting groups with times and colors.

Elite runners – colors will be announced later

1:28-1:35 – colors will be announced later

1:35-1:50 – colors will be announced later

1:50-2:15 – colors will be announced later

2:15-3.00 – colors will be announced later

We have a rolling start, so when the starting gun goes off, everyone moves over the starting line little by little. It can take several minutes before all participants have crossed the starting line, but the time only starts when the line is crossed.

Elektronisk
Der løbes med elektronisk chip i startnummeret og tidtagningen varetages af sportstiming. Chippen må under ingen omstændigheder fjernes fra startnummeret og vi kan desværre ikke tilbyde at benytte egen chip. 

Brutto/nettotider
Alle podieplaceringer afgøres på bruttotider og alle øvrige deltagere konkurrerer på nettotid. 

Tidsgrænse
Kolding Halfs tidsgrænse er 3 timer fra du passerer startstregen. 

Vi holder mål åbent frem kl. 15.30, men du skal være opmærksom på, at ruten bliver åbnet for trafik og forplejningszoner, markeringer etc begynder at blive taget ned. Du er velkommen til at løbe videre på eget ansvar.

Der er præmier til top tre for både kvinder og mænd:

Desuden præmieres løbsrekorden med 1000 kr. 

Der vil være toiletter i start- og målområdet. Jo tættere på løbsstart jo mere kø vil der være, så afsæt gerne god tid til toiletbesøg og undgå at bruge naturens områder.

Der er vand og energidrik tilgængeligt i start-og målområdet og når, løberne krydser målstregen vil der være et bredt udvalg af snacks og væske.

På halvmaraton er der 3 depoter. På 5 km og 1 mil / Børneløbet er der et måldepot.

Er du røget ind i en skade eller har du fundet ud af, at nevøen skal konfirmeres? 

Så kan du frit overdrage dit startnummer til en anden. Om du sælger det eller giver det videre, er helt op til dig. 

Læs mere om, hvordan du overdrager dit startnummer og find svar på andre spørgsmål her: 

https://www.sportstiming.dk/page/8

Vi kan desværre ikke tilbyde at give penge retur eller overdrage startnummer til næste år. Vi håber på din forståelse. Dog skal det nævnes, at Sportstiming (ekstern tilmeldingsplatform) i år har tilbudt en afbudsforsikring og har du tilkøbt denne og ønsker at gøre brug af dette, skal du kontakte sportstiming. 

Er du blevet gravid, så kontakt os på shop@krixrun.dk og så finder vi en løsning. 

Almindelig tilmelding: 
Fra mandag d. 8. maj kl. 12 til lørdag d. 13. maj kan du afhente dit startnummer og t-shirt i Sportmaster, Kolding Storcenter på adressen Skovvangen 42, 6000 Kolding. 

Er du tilmeldt efter d. 9. maj: 
Hent dit startnummer ved Godset, Jens Holms Vej 5 på Kolding Havn fra kl. 10-12. Kom i god tid 🙂 

Påløbsdagen: 
Hent dit startnummer ved Godset, Jens Holms Vej 5  på Kolding Havn fra kl. 10-12. Kom i god tid 🙂 

Er du tilmeldt gennem en virksomhedsordning:
Er du i tvivl, så kontakt gerne din egen arbejdsplads. Det gælder også, hvis du har skiftet job.

FirstGrade-tilmelding:
Fra mandag d. 8. maj kl. 12 til lørdag d. 13. maj kan du afhente dit startnummer og t-shirt i FirstGrade-butikken, Kolding Storcenter på adressen Skovvangen 42, 6000 Kolding og få din specille løbst-shirt med FirstGrade-tryk på. Husk at du skal være tilmeldt med FirstGradekoden 🙂 

Tjek åbningstider for Kolding Storcenter her: 
https://koldingstorcenter.dk/information/aabningstider

Byttebørs for t-shirt:
Vi tilbyder at bytte din t-shirt på løbsdagen ved Godset nær start og mål fra kl. 13-16. Det vil også være muligt at købe en ekstra af årets t-shirt til kun 50 kr. 

I samarbejde med Kolding Storcenter kan du komme og fylde kulhydratdepoterne op til pastaparty på Biograftorv i Kolding Storcenter fra kl. 14-16. 

Depot 1 – 7,7 km (Langebro) State Energy + vand

Depot 2 – 12,5 (Elipsepladsen, Geografisk have) + Gels + vand

Depot 3 – 17 (Skamlingsvejen – Gl. Grillbar) – State Energy + vand 

Tjek ruterne her:
https://koldinghalf.dk/ruten/

Vær opmærksom på, at halvmaraton skal løbes på et flot stistykke gennem Geografisk Have. I tilfælde af regn, kan dette stykke være mudret og eventuelt glat at løbe på. 

Dertil så er vi stolte over, at opløbsstrækningen og starten på alle distancer foregår på Kolding Havn, som til daglig ikke er tilgængelig pga af terrorsikring. Men vores samarbejde med Kolding Havn har gjort det muligt at lukke det lukkede land op og I skal glæde jer til en spektakular og anderledes løbsoplevelse. 

1 mil / Børneløbet-info:
1 mil / Børneløbet er 1609m og der er både medalje og goodiebag til alle som gennemfører. Man kan både gå og løbe og hvis man går, må man gerne placere sig bagerst i feltet. 

5 km-info: 
Vi forventer 1000 deltagere til start ved 5 km, så der kan godt blive lidt trængt på ruten til en start. 

Dertil skal der holdes øje med skiltene, der adskiller 5 og 21 km, men vi har masser af crew på ruten til at synliggøre dette. 

Slutteligt skal nævnes, at der er en indsnævring efter ca. 3 km efter broen. Her vil der kun være plads til 1-2 løber og vi arbejder hårdt på at løse denne udfordring.  

Man kan både gå og løbe og hvis man går, må man gerne placere sig bagerst i feltet. 

Vi har et stjernespækket hold af fotografer, som bl.a. byder på legenden Jesper Grønnemark, der bl.a. skyder billeder for Red Bull – tjek hans arbejde her samt Jacob Almtoft og et team fra Nordic Media. 

Efter afvikling smider vi alle billeder online på vores Facebook og Instagram og følg endelig med allerede nu!

Du har 3 timer til at gennemføre halvmaratonet. Her vil vores sweeper/fejeblad (Som i øvrigt hedder Bo og altid er mægtig glad) sørge for at trafikken igen bliver åben og vejspærringer fjernes. Du kan sagtens løbe videre og få en medalje i mål, men det er på eget ansvar at finde vej og man skal løbe efter gældende trafikregler. Vi kan ikke garantere en officiel sluttid. 

Oversigt over parkeringspladser: 

Da ruten afspærrer store dele af midtbyen og dermed også p-pladserne, kan det være lidt tricky at finde parkering, men her følger en oversigt: 

Hvis du er lokal, så kom meget gerne på cykel eller gå-ben – ja eller knallert, løbehjul, skateboard!  

Halvmaraton:
Starttid: kl. 12.00

5 km:
Starttid: kl. 12.12 

1 mil / Børneløbet: 
Starttid kl. 12.20  

 

We offer to take care of your baggage while you’re out running from 10:00 am to 4:00 pm. The baggage is handed in at the starting and finishing area and is free of charge. We keep an eye on the baggage during the entire race, but it is still at your own risk. We suggest that as many people as possible store their baggage in their car.

Unclaimed baggage can be picked up at Pyramiden (Birkemose Allé 37, 6000 Kolding) on Tuesday, May 16th, and Wednesday, May 17th, from 10:00 am to 12:00 pm. After that, we will donate the contents to recycling.

A few meters from the starting and finishing area, you can find a small street food exhibition with plenty of delicious food. Additionally, you can also visit our main sponsor, Easyfoods food truck, and indulge in some tasty baked goods.

When you pass the finish line, there will also be a little something for your taste buds in our goodie bag.

In the starting and finishing areas as well as along the route, there will be a medical team ready to assist you if you encounter any problems. Look for the sign “Samarit”.

When you pass the finish line, you will receive your medal around 20-30 meters ahead, and it is important that you keep moving forward so as not to create a bottleneck for other participants. About 30-50 meters ahead, you will be given your goodie bag containing water, snacks, and goodies from our sponsors.

Here is a description of placement in starting groups with times and colors.

Elite runners – colors will be announced later

1:28-1:35 – colors will be announced later

1:35-1:50 – colors will be announced later

1:50-2:15 – colors will be announced later

2:15-3.00 – colors will be announced later

We have a rolling start, so when the starting gun goes off, everyone moves over the starting line little by little. It can take several minutes before all participants have crossed the starting line, but the time only starts when the line is crossed.

Electronic
An electronic chip is included in the bib number for timing, and the timing is managed by Sportstiming. The chip must not be removed from the bib number, and unfortunately, we cannot accept the use of personal chips.

Gross/Net times All podium places are determined by gross times, while all other participants compete on net time.

Time limit The time limit for Kolding Half is 3 hours from when you cross the starting line.

We will keep the finish line open until 3:30 pm, but please note that the course will be opened for traffic, and refreshment areas, markings, etc. will begin to be taken down. You are welcome to continue running at your own risk.

There are prizes for the top three male and female finishers:
  • 1st place: 10.000 DKK
  • 2nd place: 5.000 DKK
  • 3rd place: 3.000 DKK

In addition, the course record will be awarded a prize of 1,000 DKK.

There will be toilets in the start and finish area. The closer to the race start, the longer the queues may be, so please allow plenty of time for a toilet visit and avoid using the surrounding nature areas.

There will be water and energy drinks available in the start and finish area, and when the runners cross the finish line, there will be a wide selection of snacks and fluids.

On the half marathon, there are 3 aid stations. On the 5 km and 1 mil / Børneløbet, there is one finish line aid station.

If you’ve sustained an injury or found out that your nephew’s confirmation is on the same day, you can freely transfer your race number to someone else. Whether you sell it or give it away is entirely up to you.

Read more about how to transfer your race number and find answers to other questions here: https://www.sportstiming.dk/page/8

Unfortunately, we cannot offer refunds or transfer race numbers to next year. We hope for your understanding. However, it should be mentioned that Sportstiming (external registration platform) has offered cancellation insurance this year, and if you have purchased this and wish to make use of it, you should contact Sportstiming.

If you have become pregnant, please contact us at shop@krixrun.dk, and we will find a solution.

Regular registration:
From Monday, May 8th at 12:00 PM until Saturday, May 13th, you can pick up your race number and t-shirt at Sportmaster, Kolding Storcenter at Skovvangen 42, 6000 Kolding.

If you are registered through a corporate agreement:
If you’re unsure, please contact your workplace. This also applies if you’ve changed jobs.

FirstGrade registration:
From Monday, May 8th at 12:00 PM until Saturday, May 13th, you can pick up your race number and t-shirt at the FirstGrade store, Kolding Storcenter at Skovvangen 42, 6000 Kolding, and get your special race shirt with FirstGrade print.

Check opening hours for Kolding Storcenter here: https://koldingstorcenter.dk/information/aabningstider

On race day you can pick up your race number and t-shirt at Godset at Kolding Havn from 10am – 12am. 

T-shirt Exchange Market:
We offer to exchange your t-shirt on race day at Godset near the start and finish line from 1 PM to 4 PM. It will also be possible to buy an extra race t-shirt for only 50 DKK.

In collaboration with Kolding Storcenter, you can come and replenish your carbohydrate stores at the pasta party on Biograftorv in Kolding Storcenter from 2 PM to 4 PM.

Here you can also pick up your race number at Sportmaster, meet Sketchers and visit FirstGrade.

Depot 1 – 7,7 km (Langebro) State Energy + vand

Depot 2 – 12,5 (Elipsepladsen, Geografisk have) + Gels + vand

Depot 3 – 17 (Skamlingsvejen – Gl. Grillbar) – State Energy + vand 

……………

Depot 1 – 7.7 km (Langebro) State Energy + water

Depot 2 – 12.5 (Elipsepladsen, Geographical Garden) + Gels + water

Depot 3 – 17 (Skamlingsvejen – Gl. Grillbar) – State Energy + water

Check the routes here:
https://koldinghalf.dk/ruten/

Please note that the half marathon will run on a beautiful path through the Geographical Garden. In case of rain, this section may be muddy and possibly slippery to run on.

We are proud to announce that the finish line and start of all distances will take place at Kolding Harbor, which is usually not accessible due to terrorist security measures. However, our collaboration with Kolding Harbor has made it possible to open up the restricted area, and you can look forward to a spectacular and different racing experience.

1 mil / Børneløbet-info:
1 mil / Børneløbet is 1609m and there will be both a medal and a goodie bag for everyone who completes it. You can walk or run, and if you walk, you are welcome to place yourself at the back of the field.

5 km Info:
We expect 1000 participants to start at 5 km, so there may be some congestion on the route at the start.

Also, please keep an eye out for the signs that separate 5 km and 21 km, but we have plenty of crew on the route to make this visible.

Finally, it should be noted that there is a narrowing after about 3 km after the bridge. There will only be space for 1-2 runners, and we are working hard to solve this challenge.

You can walk or run, and if you walk, you are welcome to place yourself at the back of the field.

We have a star-studded team of photographers, including the legendary Jesper Grønnemark, who also shoots photos for Red Bull – check out his work here, as well as Jacob Almtoft and a team from Nordic Media.

After the event, we will post all pictures online on our Facebook and Instagram pages, so be sure to follow us already now!

You have 3 hours to complete the half marathon. Our sweeper (whose name is Bo and is always mighty happy) will ensure that the traffic is open and the roadblocks are removed. You can continue running and get a medal at the finish line, but it is your own responsibility to find your way and follow applicable traffic rules. We cannot guarantee an official finishing time.

Overview of parking spaces:

As the route blocks large parts of the city center, including parking spaces, it can be a bit tricky to find parking, but here is an overview:

If you are local, please come by bike or on foot – or maybe moped, scooter, skateboard!

Ålegården = 100 spaces
Domhusgade near Liva = 32 spaces
Volkerts Fylke = 30 spaces
Superbrugsen / Nybolig near Vestre Ringgade = 150 spaces
Old university near Engstien 1 = 184 spaces
Dyrehaveskolen + pædagogseminariet = 300 spaces
Marielundskoven = 20 spaces
Petersbjergsgård = 200 spaces
Bakkevej = 20 spaces
Skovvangen near Legeparken = 35 spaces

Half marathon:
Start time: 12:00 PM

5 km:
Start time: 12:12 PM

1 mil / Børneløbet:
Start time: 12:20 PM

Scroll to top
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere